Jäsenkirje huhtikuu 2019

16.4.2019

Hei taas Naantalin Kunnalliset JHL ry:n jäsen!

 

Keväinen tuulahdus on tullut Naantaliin. Mennyt aika on ollut työntäyteistä aikaa, KVTESSIN työnvaativuudenarvioiti, saatiin lopulta tehdyksi ja nyt korjaukset laitetaan käytännön toimiksi. Asiaan käytettiin kaupungin myöntämä raha ja liittojen neuvottelema järjestelyvaraerä. Tietenkään kaikille ei tullut sellaista rahallista korvausta jota odotti, mutta TVA on muuttuva prosessi, eli jos jonkun tehtävänvaativuus muuttuu tai on nyt jo muuttunut, niin asiaan palataan.

Nyt on saatu neuvoteltua myös tuntipuolen ja teknisten järjestelyvaraerä palkkoihin. Toivottavasti jokainen sai ainakin jonkin korotuksen palkkaansa. Samassa yhteydessä on käynnistetty teknisten sopimuksen TVA prosessi, joka toivottavasti ei kestä niin kauan kuin kesti KVTESSIN työ.

Myös perhepäivähoitajille neuvoteltiin uusi sopimus, jossa korjattiin edellisen sopimuksen ongelmakohtia ja selvitettiin palkkausta.

Nyt kuluvan sopimuskauden toinen palkankorotuserä tulee voimaan 1.4.2019 alkaen. Huhtikuun alussa palkankorotuksia on odotettavissa seuraavilla JHL:n sopimusaloilla:

  • Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) ja teknisten sopimuksessa viranhaltijan ja työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Henkilökohtaista lisää sekä teknisten sopimuksen mukaista erillislisää korotetaan myös 1,0 prosentilla.
  • Tuntipalkkaisten perustuntipalkkoja korotetaan palkkaryhmästä riippuen 10–16 snt/tunti ja urakkapalkkoja 1,0 prosenttia.
  • Avaintessissä yleiskorotus on 1,2 prosenttia.

Vielä on epäselviäkin asioita, kun SOTE ”soppa” kaatui loppumetreillä - tässä vaiheessa ei tiedetä mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

Maan hallitus teki työaikalakiin muutoksen, josta JHL:n puheenjohtaja kommentoi:

– ”Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvin pettynyt uuden työaikalain hyväksymiseen. Laissa on merkittäviä, yksinomaan työnantajia hyödyttäviä joustoja ja niiden toteuttajiksi joutuvat naisvaltaisten sosiaali- ja terveysalojen sekä varhaiskasvatuksen työntekijät.

– Maan hallitus on viimeisimpänä tekonaan ajanut läpi naisten työtä halpuuttavan ja eriarvoistavan lain. Naiset maksavat jakso- ja yötyön käytön laajentamisen terveytensä uhalla ja ansionmenetyksinä. Lisäksi perhe-elämä kärsii”, toteaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

JHL:n puheenjohtaja moittii hyväksyttyä lakia siitä, että se mahdollistaa palkkakikkailun.

– ”Jaksotyössä työtunnin hinta on työnantajalle halvempi kuin normaalityöajassa. Jaksotyössä lisä- ja ylityötä kertyy vain jaksokohtaisesti. Lisäksi sen muodostuminen voidaan estää työvuorojen muutoksilla pelaamalla”, Niemi-Laine selventää.

Naantalin kaupungille on näyttänyt aurinko paistavan, sillä nyt on tehty ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, eikä tulevaisuuskaan ainakaan tässä vaiheessa näytä huonolta.

Muistuttaisin vielä, että hakekaa yhdistyksen omaa lomatukea, jota myönnetään keväällä 5 kpl ja syksyllä 5 kpl. 100€ per. hakemus pääsääntöisesti kotimaan matkailuun. Tuki on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

 

Käykää yhdistyksen kotisivuilla www.naantalijhl.fi, sieltä löytyy päivitetyt tiedot kaikesta toiminnasta. Vapaa-ajan toiminta on yhdistyksen tukemaa.

 

PS. vielä yksi pyyntö, käykää liiton sivuilla korjaamassa mahdollisesti väärät tietonne. Sähköpostiosoitteenne olisi tärkeä saada yhdistyksen kannalta, sillä sähköpostilla saisimme tiedot teille reaaliajassa tapahtumista, edunvalvonta-asioista ym.

 

Hyvää kevään jatkoa

 

Juha Takanen, puheenjohtaja

 

 

Liitteet