Yhdistyksen jäsenedut

 

NAANTALIN KUNNALLISET JHL:n MYÖNTÄMÄT ETUUDET JÄSENILLEEN

 

Luottamusmiestoiminta luottamusmies on jäsenen lähin turva. Luottamusmiestoiminta on keskeistä paikallisessa edunvalvonnassa, valtakunnallisia sopimuksia sovellettaessa sekä työpaikkojen turvaamisessa. Jäsen voi aina kääntyä apua tarvitessaan luottamusmiehen puoleen työtään tai työsuhteensa ehtoja koskevissa asioissa.

 

Koulutusta pyritään järjestämään jäsenten toivomuksien mukaan. Kun osallistut koulutukseen voit aina kysellä esimieheltä olisiko työnantaja valmis maksamaan kustannukset.

 

Yhdistyksen omaa lomatukea voi hakea yhdistyksen jäsen kotimaanlomaan. Tukia on jaossa 5 keväällä ja 5 syksyllä, suuruudeltaan tällä hetkellä 100 euroa/jäsen. Vapaa muotoinen hakemus lähetetään hallituksen puheenjohtajalle helmi- ja syyskuun loppuun mennessä. Tuki maksetaan kuitteja vastaan ja se on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

 

Yhdistyksemme oma työväen lehtietu on tällä hetkellä 10 euroa/jäsen/vuosi.

 

Tuemme jäseniämme, jotka osallistuvat ay-kilpailuihin esim. SM-tasolla.

 

Muistamme yhdistyksemme jäseniä, jotka täyttävät 50 v, 60 v, 70 v, 80 v jne.