Yhdistyksen lomatuki

Yhdistyksen oma lomatuki voidaan myöntää hakijalle, joka ei ole kahteen vuoteen saanut yhdistyksen omaa lomatukea eikä liiton lomatukea.

Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti kotimaassa pidettävään lomaan. Tuki maksetaan maksukuittia vastaan. Tuki on tarkoitettu kaikille jäsenille, ensisijaisesti yhdistyksessä aktiivisesti toimiville jäsenille.

Tukia jaetaan kalenterivuoden aikana yhteensä kymmenen, viisi keväällä ja viisi syksyllä.

Keväällä anomukset tulee jättää hallitukselle helmikuun loppuun mennessä ja syksyllä syyskuun loppuun mennessä.

Kevään ja syksyn anomukset on toimitettava erikseen, molempiin oma hakemuksensa.Tukea ei myönnetä yhdistyksen tukemille matkoille.

Tuki on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä.