Jäämässä eläkkeelle?

1.4.2021

Työnantajalta ei saada tietoa yhdistykselle, kun työntekijät jäävät eläkkeelle. Tästä johtuen yhdistyksen eläkelahjat voivat jäädä jakamatta. Pyydämmekin, että jäädessänne eläkkeelle, ilmoittaisitte asiasta yhdistyksen toimihenkilöille (luottamusmiehelle, puheenjohtajalle, sihteerille tai jäsenasiainhoitajalle).

 

Eläkkeelle jäädessä on samalla mietittävä, haluaako jäädä eläkeläisjäseneksi (silloin erotaan työttömyyskassasta, koska enää ei voi jäädä työttömäksi) vai eroaako liitosta.

 

Eläkeläisen jäsenmaksu on tällä hetkellä 8 e/kk, 96 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan neljänä eränä jäsenpalvelun lähettämällä viitesiirrolla. Tällä maksulla säilyttää liiton ja yhdistyksen jäsenedut (matkavakuutukset, almanakan, lehden, yhdistyksen lomatuet, teatteri- ja lomamatkat ym). 

 

Ilmoituksen eläkkeelle jäämisestä ja jäsenyyden jatkamisesta eläkeläisjäsenenä voi tehdä netissä JHL:n sivuilla: www.jhl.fi; ylhäällä vaakarivillä täppää JÄSENYYS, > Jäsenyyden hoito >Muutokset elämässä – etsi oikea asia, ilmoita jäsenpalveluun (täppää tekstissä sinisenä oleva jäsenpalvelun kohta). Ilmoita tarvittavat tiedot. - Ota yhteyttä toimihenkilöihin, jos asiasta on kysyttävää.

 

muistakaa eläkeläisjäsenmaksun eräpäivä